Kodowanie a programowanie

Jaka jest różnica pomiędzy kodowaniem a programowaniem? Dziś odpowiem Ci na to pytanie.

Przez długi czas myślałem, że kodowanie i programowanie jest tym samym, nic bardziej mylnego. Wyjaśnię Ci dziś podstawowe różnice pomiędzy kodowaniem a programowaniem oraz sposób, w jaki współpracują przy tworzeniu aplikacji czy stron internetowych.

Na początek musimy zrozumieć definicje.

Co to jest kodowanie?

Kodowanie to czynność polegająca na tłumaczeniu kodu z języka ludzkiego na język maszynowy.

Aby zostać programistą, musisz umieć pisać kod w różnych językach programowania, takich jak, Java, Python, C itd. Dzięki tej umiejętności będziesz w stanie przekazywać instrukcje i informacje komputerowi, aby mógł on wykonywać stworzone przez Ciebie programy.

Kodowanie obejmuje pisanie kodu służącego do tworzenia oprogramowania. Każdy rodzaj aplikacji, strony internetowej czy gry to program.

Co to jest programowanie?

Programowanie to proces tworzenia wykonywalnego programu, który jest wdrażany bez żadnych błędów. Zadaniem programisty jest analiza problemu i dostarczanie rozwiązań.

Programowanie aplikacji to pewien proces, który można rozłożyć na czynniki pierwsze:

 • Planowanie aplikacji
 • Projektownie
 • Testowanie jego funkcji
 • Wdrażanie go
 • Utrzymanie aplikacji po zakończeniu

Można więc śmiało powiedzieć, że programowanie to nie tylko kodowanie, ale także implementacja algorytmów, testowanie, oraz szereg innych czynności.

Spróbuję wyjaśnić jak działa programowanie w prosty sposób:

Możesz zaprogramować (ustawić) budzik tak, aby obudził Cię o 8 rano. Możesz również zaprogramować (ustawić) włączenie klimatyzacji w wybranej temperaturze. Programy te mają na zapleczu kod, który działa na podstawie zestawu instrukcji podanych przez użytkownika.

Różnice pomiędzy kodowaniem a programowniem

 1. Podstawowa różnica Kodowanie jest częścią programowania, która zajmuje się pisaniem kodu, który maszyna może przetłumaczyć. Programowanie to proces tworzenia programu spełniającego określone standardy i wykonującego określone zadanie.
 2. Narzędzia Kodowanie nie wymaga tak wielu narzędzi, ponieważ jest to tylko czynność polegająca na translacji kodu do postaci czytelnej dla komputera. Wystarczy do tego prosty edytor tekstowy np. Notatnik. Jako programista musisz znać składnię języka programowania. Programowanie wymaga wykonywania przeglądów i analiz dokumentów wraz z kodowaniem, które wymaga dodatkowych narzędzi. Przykładwe narzędzia to analiza kodu, generatory kodu, bazy danych, kompilatory, assemblery, debuggery czy algorytmy modelowania. Programista potrzebuje dużo doświadczeniam, aby zdobyć te umiejętności. Powinni także być w stanie rozumieć i tworzyć złożone struktury danych.
 3. Ekspertyza Programiści powinni mieć podstawową wiedzę o językach programowania, oraz ich składni. Programiści powinni mieć doświadczenie w tworzeniu algorytmów, modelowaniu problemów, przetwarzaniu danych i zarządzaniu projektami. To tylko niektóre z potrzebnych umiejętności praktycznych, programiści wykorzystują również swoją wyobraźnię i umiejętności analityczne, aby pomóc im rozwiązać określone problemy.
 4. Wynik Podczas kodowania oczekiwanym wynikiem jest proste rozwiązanie, lub mała część projektu. Kod działa jako zestaw instrukcji wydawanych komputerowi. Z drugiej strony programowanie daje całą aplikację, oprogramowanie lub witrynę internetową, która jest gotowa do użycia.

Kodowanie i programowanie razem

Mam nadzieję, że już wiesz jakie są różnice pomiędzy kodowaniem a programowaniem. W jaki sposób kodowanie i programowanie współpracują ze sobą?

Wyjaśnię na przykładzie: Wyobraź sobie, że tworzymy aplikację do monitorowania czegoś takiego jak nasza codzienna rutyna. Jak te dwie dziedziny będą ze sobą współpracować?

Najpierw programista będzie musiał

 • Zaplanować strukturę aplikacji
 • Zapisać funkcje aplikacji
 • Zaprojektować aplikację
 • Pomyśleć o innych funkcjach, które powinna zawierać aplikacja

Po wykonaniu tych pierwszych kroków programista może zacząć kodować. Pomysły te są przekształcane w kod, który jest zrozumiały dla komputera.

Programista wykonał tutaj kilka czynności jako całość, jednak proces tworzenia kodu to kodowanie. Połączone są więc funkcje programisty oraz kodera.

Podsumowanie

Jeśli interesuje Cię logika, możesz spróbować skupić się na programowaniu, a jeśli jesteś lepszy w zapamiętywaniu i rozumieniu rzeczy, możesz skupić się na kodowaniu.

Są tacy, którzy tylko kodują, stworzenie prostej strony internetowej WordPress to tak na prawdę nie jest programowanie, to zakodowanie motywu do zadowalających klienta efektów. Programowanie to bardziej myślenie nad strukturą, testowanie, czy integracje z innymi systemami.