marcin zogrodnik

Next.js - Jak dodać meta tagi?

Next.js - Jak dodać meta tagi?

Generowanie tagów meta

W przypadku statycznych stron możemy użyć po prostu zmiennej metadata, aby stworzyć odpowiednie tagi dla konkretnej strony.

export const metadata = {
 title: "Tytuł strony",
 description: "Opis strony",
 // można dodać więcej tagów np:
 alternates: {
  canonical: "adres kanoniczny",
 },
 // generowanie open graph
 openGraph: {
  type: "website",
  title: "",
  description: "",
  images: [{ url: "adres URL obrazka" }],
 },
};

Aby wygenerować domyślny tytuł wraz z końcówką np. Next.js: Jak dodać Meta Tagi? | Marcin Zogrodnik trzeba nieco zmodyfikować metadata.

Domyślny tytuł najlepiej dodać w pliku app/layout, gdzie zamiast tekstu w polu title dodajemy obiekt:

export const metadata = {
 title: {
  template: "%s | Marcin Zogrodnik",
  default: "Marcin Zogrodnik - Programista Front End - Katowice",
 },
};

Teraz już nie musimy za każdym razem dodawać "| Marcin Zogrodnik", na koniec bo Next.js już wie, że musi go dodać automatycznie. Tworząc nową stronę dodajemy tylko tytuł np. O mnie.

Dynamiczne generowanie meta tagów

Generowanie dynamicznych tagów jest również łatwe, tym razem z pomocą przychodzi funkcja generateMetadata.

export async function generateMetadata({ params }) {
 const slug = params.slug;
 const blogPost = await // tutaj funkcja, która pobiera mi dane dla konkretnego posta

 return {
  title: `${blogPost.title}`,
  description: `{blogPost.description}`
 }
}

To w jaki sposób pobierasz dane postów zależy od Ciebie, tutaj uprościłem nieco, jednak koncepcja jest taka sama. Pobierasz konkretny post i w zależności od typu zmieniasz wartości np. title, description czy adres kanoniczny.